logo

Avís Legal

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la informació següent:

Este lloc web ha sigut desenrotllat i és propietat de l'empresa Sernutec, Servicis i Noves Tecnologies, S.L. (d'ara en avant Sernutec).

SERNUTEC comercialitza este lloc web en modalitat de "Programari com a Servici", sent Omic de BURJASSOT, un dels llicenciataris del mateix.

La informació publicada en este lloc web, és actualitzada conjuntament entre els servicis de documentació de Sernutec i Omic de BURJASSOT.

Omic de BURJASSOT actualitza la informació de caràcter local i referida al seu àmbit geogràfic d'actuació.

Sernutec per la seua banda, publica la informació de caràcter general i/o d'àmbit nacional.

Sernutec amb CIF B97120109 té la seua seu social en el carrer Mestre Miguel Buendía, 12, 46113 - Moncada (València).

Si vol contactar amb Sernutec, pot fer-ho bé per mitjà de correu postal, en la adreça indicada anteriorment, bé a través del correu electrònic a la adreça sernutec@sernutec.com.

Omic de BURJASSOT té CIF P4608000H i seu social en Plaza Emilio Castelar, 1 , 46100 - Burjassot (Valencia/València)

Si vol contactar amb Omic de BURJASSOT, pot fer-ho bé per mitjà de correu postal, en la adreça indicada anteriorment, bé a través del correu electrònic a la adreça Omic de BURJASSOT

El principal objectiu d'este lloc web és poder-li prestar i oferir-li servicis d'utilitat en matèria de consum.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en este lloc web pel servici de documentació de Sernutec, són propietat de Sernutec. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del propietari.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en este lloc web per Omic de BURJASSOT, són propietat de Omic de BURJASSOT. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del propietari.

Per a accedir a alguns dels servicis que oferix este lloc web, haurà de proporcionar alguns dades de caràcter personal a través de formularis habilitats a este efecte.

En compliment del que establix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades, li informem que per mitjà de l'ompliment dels mencionats formularis, Les seues dades personals seran incorporades als fitxers de Omic de BURJASSOT, a fi de poder-li prestar i oferir-li servicis d'utilitat relacionats amb el consum.

Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dels seus dades de caràcter personal, en qualsevol moment per mitjà d'adreça electrònica a omic@burjassot.es o en la direcció Plaza Emilio Castelar, 1 , 46100 - Burjassot (Valencia/València)

Li informem de que no podem assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'este lloc web.

Amb els límits establits en la llei, no s'assumirà cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seues pàgines d'Internet.

Els continguts i informació publicats en este lloc web, no són vinculants, ni constituïxen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus perquè es tracta merament d'un servici oferit amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'este lloc web, poden contindre enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que no podem controlar. Per tant, no podem assumir responsabilitats pel contingut que puga publicar-se en elles.

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías